تعاریف

در این متن، مفاهیم زیر تشریح شده است:


حساب کاربری در واکاویک

شما می‌توانید از طریق این صفحه، در واکاویک ثبت نام کنید و یک حساب کاربری برای خود بسازید. برای ثبت نام فقط به آدرس ایمیل و رمز عبور نیاز دارید. اما پس از ثبت نام، می‌توانید از منوی سمت راست، گزینه تنظیمات حساب کاربری را انتخاب کنید و از آنجا پروفایل خود را تکمیل کنید. هر حساب کاربری یک کلید API یکتا دارد که برای استفاده از API های واکاویک لازم است. این کد از صفحه «تنظیمات حساب کاربری» قابل دسترس است

دریافت کلید API

توجه این کد را در اختیار فرد دیگری قرار ندهید. اگر فردی این کد را داشته باشد می‌تواند تنظیمات حساب کاربری شما را تغییر دهد و از اعتبار در سایت واکاویک استفاده کند.


فراخوانی API

همه ابزارهای واکاویک به صورت سرویس به کاربران ارائه می‌شود. دسترسی به این سرویس‌ها از طریق API های واکاویک انجام می‌شود. هر حساب کاربری به میزان محدود و مشخصی در ماه می‌تواند از API های واکاویک استفاده کند (API Call). در صورتی نیاز به تعداد API Call بیشتر می‌توانید بسته‌های عضویت پیشرفته تری انتخاب کنید. برای این کار با ما تماس بگیرید.

شما در هر لحظه در داشبورد حساب کاربری خود، می‌توانید ببینید در ماه جاری چند API Call انجام داده اید و چند API Call دیگر مجاز هستید انجام دهید.