ساخت ماژول

برای استفاده از سرویس دسته‌گر واکاویک، لازم است ابتدا یک ماژول بسازید. برای این کار پس از ورود به پنل کاربری، در منوی سمت راست، روی دسته‌گر کلیک کنید، و از بین گزینه‌هایی که نمایش داده می‌شود، «ساخت ماژول جدید» را انتخاب کنید.

در صفحه ساخت ماژول جدید، یک فرم با سه بخش مشاهده می‌کنید. در بخش اول نام ماژول را وارد کنید و اگر می‌خواهید توصیفی برای این ماژول ثبت شود، آن را در بخش توصیف ماژول وارد کنید. سپس کلید «بعدی» را بزنید.

در این بخش مشخص کنید که این ماژول برای چه کاربردی قرار است مورد استفاده قرار بگیرد. اگر کاربرد مورد نظر شما در گزینه‌ها وجود ندارد، گزینه سایر را انتخاب کنید.

بخش آخر تنظیمات ماژول است. در صورتی که گزینه ریشه‌یابی را انتخاب کنید، در ماژول شما برای همه متن‌ها لغات ریشه یابی می‌شوند. (در اکثر موارد بهتر است که ریشه‌یابی انجام شود). گزینه بعدی مربوط به حذف لغات زائد است، اگر می‌خواهد در ماژول شما، لغات زائد متن‌ها حذف شود این گزینه را انتخاب کنید، و در باکس پایین، لغاتی که در ماژول شما باید به عنوان لغات زائد در نظر گرفته شود وارد کنید.

با انتخاب گزینه «پایان» ماژول شما ساخته می‌شود و صفحه تنظیمات ماژول باز می‌شود. همه تنظیمات یک ماژول، پس از ساخته شده ماژول، در تب «مشخصات و تنظیمات ماژول» قابل تغییر است.